Stiger räntan vid inflation

  Riksbanken ränta historik

Den svenska Riksbanken har ett mål om att inflationen ska hålla sig på två procent. När den överstiger det, ingriper Riksbanken med höjd ränta. Efter flera år med en ränta på mycket låg – och under en period till och med negativ – nivå, närmar vi oss den första höjningen.

Styrränta historik

  Publicerad 13 april Den som har stora lån men också pengar att klara stigande priser och räntor blir vinnare när inflationen stiger eftersom lånen smälter bort. – Hushåll med mindre.

Hur påverkar styrräntan bolån

Américo berättar att man räknar med att styrräntan kommer att ligga på runt två procent vid årsskiftet, och att bolåneräntorna kommer hamna på runt tre till fem procent. – Den rörliga tremånadersräntan ligger i snitt något lägre, och det är där vi kommer att se en fortsatt uppgång under hösten.

Styrränta prognos

 • Prognosen för styrräntan är att den kommer att fortsätta höjas det kommande halvåret. Inflationsutvecklingen framöver är fortsatt svårbedömd och Riksbanken kommer att anpassa penningpolitiken på det sätt som behövs för att säkerställa att inflationen återförs till målet.


 • Styrränta prognos
 • När höjs räntan nästa gång

  Fortsatt penningpolitiskt stöd för inflation vid målet på sikt. Inflationen har de senaste decennierna i genomsnitt varit lägre än inflationsmålet på 2 procent. Efter två år starkt präglade av pandemin har inflationsutsikterna nu delvis förändrats. Men även om risken för allt för låg inflation bedöms ha minskat, så finns den.

 • stiger räntan vid inflation


 • Riksbanken ränta nästa möte

  Crowding out = den process vid vilken finanspolitiska utgiftsökningar tränger ut privata invsteringar genom att räntan stiger. Effekten av finanspolitik i en sluten ekonomi blir mindre än den rena multiplikatoreffekten på grund av crowding out.


  Riksbanken reporänta prognos

  Genom att höja räntan nu så stävjar vi inflationstakten eftersom att vi tar bort pengar från systemet och placerar dom hos Riksbanken istället. Vi har en inflation idag på 5% och som är 10% om ett år ifall vi inte höjer räntan, så kanske räntan om ett år istället skulle kunna vara 7% om man idag höjer räntan till 3%.

  Riksbanken räntebesked 2023

  Därför att många har köpt en större än vad dem kan betala lägenhet/hus/ bil. Nu när priserna för egentligen allt stiger och allt ökar markant blir hushållsbudget väldigt pressad. 2. Folk kommer att få panik därför att man vet inte hur längre ska riskbanken höja räntan för att lugna ner inflationen.