Krav vilthanteringsanläggning

Slakteri engelska

  Du som startar ett slakteri, en vilthanterings- eller styckningsanläggning ska ha ett eller flera systematiska sätt att ha koll på faror och risker. Mer om hur du kan hantera faror och risker finns här. Lokaler, hygien och företagens egen kontroll.

Kötthantering vilt

Starta slakteri, stycknings- och vilthanteringsanläggning; Regler om livsmedelsinformation och märkning; Vägledning i branschriktlinjer Inom flera branscher finns branschriktlinjer. Det är de olika branschorganisationerna som tagit fram riktlinjer hur man kan gå tillväga för att se till att kraven i lagstiftningen är uppfyllda.
 • krav vilthanteringsanläggning
 • Djurslakt

 • Kontrollens uppdrag och uppgifter i samband med slakt, vilthantering och styckning. I lagstiftningen finns krav på att offentlig kontroll ska genomföras för att skydda människors och djurs hälsa. På slakterier, vilthanteringsanläggningar och styckningsanläggningar utförs särskilda kontroller.

 • Slakt container

  En uppsamlingscentral är en anläggning som används för att lagra kroppar och inälvor från vilt innan de transporteras till en vilthanteringsanläggning. För storvilt gäller: resultatet av den första undersökningen ska dokumenteras och följa med till den mottagande vilthanteringsanläggningen.


  Gårdsslakteri

  En vilthanteringsanläggning är en hanteringsanläggning för vilt som har godkänts av Livsmedelsverket och som ska uppfylla tillämpliga bestämmelser i både förordning (EG) nr / och förordning (EG) nr / På vilthanteringsanläggningen kontrolleras det nedlagda vildsvinet av officiell kontrollpersonal och först efter att.

 • Gårdsslakteri
 • Lämna in vilt för styckning skåne

  Livsmedelsverket har en förteckning över svenska anläggningar som är godkända för hantering av frilevande vilt och en motsvarande lista för hägnat vilt. Svenskt viltkött har en förteckning i form av en kartvy - över alla godkända vilthanteringsanläggningar i Sverige.

   Gårdsslakteri regler

  Mossebo Vilthanteringsanläggning: c/o Jörgen Rolf, Mossebo 3, 94 Valdemarsvik: ÅTVIDABERG: Vissa tredje länder kan ha särskilda krav för export.

  Viltbesiktning

  Vill du veta hur en vilthanteringsanläggning fungerar? Under den här träffen på Naturbruksskolan Svenljunga inspireras vi av Johan Samuelsson.
 • Djurslakt