Spillvatten gråvatten

 • Bdt-avlopp fritidshus pris


 • Gråvatten rening

   Spillvatten indelas oftast i svartvatten, som är det som spolas ut från toaletter, och gråvatten (eller BDT-vatten), som är smutsigt vatten från bad, duschar, diskning och tvätt. Historia Avloppssystem utvecklades redan under antiken.

  Bdt-avlopp stenkista

  Spillvatten är det vatten som avleds via alla spillvattenledningar inne i huset – diskvatten, tvättvatten, badvatten och toaletter. Spillvatten leds till avloppsreningsverket för rening. Omläggning Vid omläggning av spillvatten på fastigheten ska en spolbrunn placeras inne på fastigheten. Dimensionen på spolbrunnen ska vara minst ø


  Bdt-avlopp utan slamtömning

  Det vill säga vatten som i första hand kommer från toaletten (svartvatten) tillsammans med bad-, disk- och tvättvattnet (BDT-vatten eller gråvatten). LPS klarar stora mängder spillvatten Ett vanligt problem med självfallsledningar är att dessa reningsverk inte klarar av att hantera spillvattnet när nederbörden blir för omfattande.

  Billigt bdt-avlopp

  Gråvatten. Annan benämning på BDT-vatten. Hushållsspillvatten. Spillvatten från bostäder och serviceinrättningar, vardagligt tal ”avlopp”, vilket till.

  Bdt-avlopp kostnad

  Kort om projektet: Gråvatten är det spillvatten som kommer från dusch, bad och handfat. Även vatten från kök och tvätt kallas gråvatten men ingår inte i projektet. I dag används stor del av dricksvattnet som dusch-, tvätt- och toalettvatten. Av de liter vatten vi använder per person på ett dygn går bara 10 liter åt till mat och dryck.
 • spillvatten gråvatten


  1. Gråvatten avlopp fritidshus

  Totalt finns det fyra typer av spillvatten: • Dräneringsvatten • Dagvatten • Gråvatten • Avloppsvatten Alla spillvattenpumpar är dock inte perfekt anpassade för alla slags spillvatten. Dräneringspumpar och gråvattenpumpar kan inte pumpa avloppsvatten, medan en avloppsvattenspump kan hantera alla typer av spillvatten.

  Bdt-avlopp fritidshus pris

 • gråvatten + Add translation "gråvatten" in Swedish - English dictionary sullage noun Tieteen Termipankki graywater Tieteen Termipankki grey water Annan användbar information kan vara mängden avloppsvatten, renat och återanvänt avloppsvatten, regnvatten och återvinning av gråvatten.
 • Gråvatten regler

  •Liten lyftstation för spillvatten för placering under golvnivå. •För pumpning av gråvatten från tvättmaskiner, golvbrunnar, våtrum etc. •Installation i källare, tvättstugor, garage etc. •För pumpning av uppsamlatregnvatten. •Användning som tex dräneringsgrop. •Lämplig för KP- och AP- pumpar. Viktiga egenskaper.