Företag ansvar

Vad är csr

Företags samhällsansvar (CSR, engelska Corporate Social Responsibility) kallas idén att företag ska ta ansvar för hur de påverkar samhället, ur såväl ett ekonomiskt, miljömässigt som socialt perspektiv.

Csr-arbete

I början av talet skapades uttrycket ”det goda företaget”. Idag finns flera inlånade begrepp med likartad innebörd. Ett av dessa är Corporate Social Responsibility, CSR, som på svenska kan kallas ”företagets sociala ansvar”.


 • företag ansvar

  1. Ikea csr

  Ett ekonomiskt stabilt företag kan hantera behoven hos aktieägarna, sköta sina sociala och miljömässiga åtaganden och sponsra aktiviteter för allmänhetens bästa. Avkastning på sysselsatt kapital efter skatt (ROACE) är den viktigaste indikatorn på vårt ekonomiska resultat.

 • Företag som jobbar med csr
 • Företag som jobbar med csr

 • Arbetsgivaren har alltid ansvaret men kan fördela uppgifter i arbetsmiljöarbetet. En sådan fördelning bör vara tydlig så att alla vet vad som krävs av dem. Som chef måste du känna till arbetsmiljölagen och de arbetsmiljöregler som gäller din arbetsplats.
 • Socialt ansvarstagande

  Ett allmänt ansvar som person- och sakskada ingår normalt i företagsförsäkringen. Vissa branscher kan behöva teckna ansvarsförsäkring som tillägg. Det gäller läkare, tandläkare, massörer och hudterapeuter, tekniska konsulter, eller konsulter inom bokföring, organisation och data.

  Corporate social responsibility svenska

   CSR, Corporate Social Responsibility, brukar kort definieras som ”företags ansvar för deras påverkan på samhället”. Enkelt beskrivet så kan företag ta sitt ansvar genom att integrera sociala, miljömässiga, etiska, konsumentrelaterade frågor och mänskliga rättigheter i sin affärsplan, strategi och verksamhet.

  Csr policy

  En ansvarsförsäkring hjälper ditt företag om det skulle ske en olycka eller ett misstag så företaget krävs på skadestånd. Ansvarsförsäkringen hjälper till med utredning, förhandling, föra din talan och betalar eventuella skadeståndskrav.

  Samhällsansvar företag

  Ett framgångsrikt företag eller organisation behöver ta ansvar för sina anställda. På samma sätt måste de anställda ta ansvar för sig själva och för sina roller inom verksamheten. Detta kallas för medarbetarskap och är nästintill alltid avgörande för verksamhetens utveckling och dess arbetsklimat.