Vilka djur ingår i småviltsjakt

 • Jaktlicens småvilt

 • Björnjägare

  Jakt efter räv bedrivs med drivande hundar, vakjakt på natten samt senare år har jakten med pipa för harskrän rönt intresse. Få jaktbara arter har vunnit så stor respekt för sin förmåga att bli varse jägaren.

  Varför skjuter man björn

 • Vad ingår i småviltsjakt? Vilka djur är högvilt? Lista över högviltet Dovhjort / dovvilt. Gråsäl. Knubbsäl. Kronhjort / kronvilt. Mufflonfår. Myskoxe. Sikahjort / sikavilt. Vikare / vikarsäl. Vilka djur får jagas? Varg, järv, hjort, lo, rådjur och mufflon får jagas från en timme före solens uppgång till en timme efter solens nedgång.
 • Är rådjur småvilt

   30 januari, Inom småviltsjakt är det inte bara tal om jakt på ett djur, utan just om jakt på mindre djur. Överlag kan man säga att småviltsjakten omfattar jakt på alla djur som inte behöver skjutas med klass 1 vapen och ammunition. Det kan till exempel röra sig om grävlingar, rådjur, fåglar och harar.


  Jaktlicens småvilt

  Våra skogsbilvägar som är öppna för trafik får nyttjas av jägare, fiskare, bärplockare och andra som vill röra sig ute i skogen. SCA upplåter jakt åt många jägare och erbjuder fina samägda fiskevatten. I vår webbshop köper du dagkort för småviltsjakt och fiske.

  Småvilt korsord

  Här hittar du även information om hur viltvårdsavgiften används, vilka olika typer av jakt som förekommer i Sverige, samt vilka regler som finns kring jakt och vilt. Fall av afrikansk svinpest i Sverige Afrikansk svinpest har konstaterats i Fagersta kommun i Västmanlands län.
 • Varför skjuter man björn
 • vilka djur ingår i småviltsjakt
  1. Småvilt synonym

  Vilt är enligt den svenska jaktlagen () alla vilda däggdjur och fåglar. Jakt på vilt sker bland annat för att få viltkött. Ordet "vilt" har samma innebörd som det tidigare i jaktlagstiftningen använda "villebråd" och avser djur som inte är någons egendom. Med vilt avses inte enbart djur av arter för vilka jakttid är.

  Pyrschjakt

  Klassifikation av jaktvapen i Sverige. Denna artikel anses inte vara skriven ur ett globalt perspektiv. Klassifikation av jaktvapen är uppdelning av jaktvapen efter typ och hur kraftiga de är. Klassifikationen används för att bestämma licenskrav och vilka djur som får jagas med ett visst vapen.

  Vad räknas som högvilt

  Småvilt. De mesta småviltet får stora eller flera kullar med ungar varje år.