Att vara brandman

 • att vara brandman
  1. Brandmän arbetstider

  Att arbeta som brandman innebär att man förebygger, hindrar och begränsar skador på människor, egendom eller i miljön vid olyckshändelser. Utöver att släcka bränder rycker brandmän till exempel ut vid trafikolyckor.

  Brandman utbildning längd

  undersöka hur bilden upprätthålls av vad det innebär att vara brandman under den del av arbetstiden när det inte finns ett tydligt regelverk, order att följa och ett uppdrag att utföra. Det är vad som undersöks i den här uppsatsen, genom att studera brandmäns konstruktion av yrkesidentitet. Problemformulering.

  Brandman utbildning städer

  Italien Den statliga brandkårens personal består av brandchefer och brandingenjörer, brandinspektörer och 26 brandmästare och brandmän samt 2 tekniskt-administrativa tjänstemän. Det finns också 5 frivilliga brandmän. Innan Italien avskaffade värnplikten tjänstgjorde årligen ca 4 värnpliktiga i den statliga brandkåren.

  Brandman utbildning krav

  Att vara brandman är en ansvarsfull roll som ställer krav på en rad specifika färdigheter. Förutom att vara redo att möta faror och arbeta under press spelar även vissa andra förmågor en avgörande roll. Nedan följer en lista på egenskaper som är högt värderade inom yrket.


  Brandman utbildning distans

 • För dig som vill bli brandman kan ett annat smart val vara att leta upp en av de gymnasieskolor som erbjuder utbildningar inom skydd, omsorg & säkerhet. Det ger en bra start för dig som vill jobba inom räddningstjänst, som exempelvis brandman.


 • Brandman fystest

   Pris. 0 kronor. En brandman utför en mängd olika uppgifter. Till exempel släcka bränder och rycka ut vid kemiska utsläpp, trefikolyckor eller drunkningstillbud. Arbetet innebär också ett omfattande uppdrag att förhindra olyckor överallt i samhället, genom information om vad man själv kan göra för att öka sin och andras säkerhet.


 • Brandman utbildning städer


 • För gammal för att bli brandman

  Uppdaterat 20 mars Ingen blir förvånad när ett barn säger att det vill bli brandman när det blir stort. Det är en vanlig fantasi, som drivs av det hjältemod som tillskrivs yrket. De iögonfallande uniformerna och fordonen är också kraftfulla lockmedel för barnens sinnen. Men många kan avskräckas av arbetets verklighet.

  Brandman lön

  Arbetstiderna varierar men det vanligaste är att man jobbar i skift. Skydd mot olyckor (SMO) eftergymnasial utbildning Varje termin startar utbildning i skydd mot olyckor (SMO). Det är en tvåårig eftergymnasial utbildning för dig som vill bli brandman och arbeta med räddning och säkerhet.


 • Brandman utbildning distans