Fast anställning vikarie lärare

Obehörig lärare lön

  Automatisk övergång till tillsvidareanställning. Lagen om anställningsskydd (LAS) säger att ett vikariat eller en särskild visstidsanställning automatiskt övergår (konverteras) till en tillsvidareanställning efter ett tag. Det gäller dock inte så kallade skollagsanställningar. Konvertering enligt LAS.


Tillsvidareanställning

För lärare kan det räcka med faktiska kunskaper inom ämnet du ska redovisa inom. Kan ett vikariat ge dig en fast tjänst? Det korta svaret på rubrikens fråga är ja. Om du påbörjar en anställning som vikarie har du efter en tid möjlighet att få en fast tillsvidareanställning.


Visstidsanställning

Det finns två typer av anställningsformer: tillsvidareanställning och tidsbegränsad anställning. Tillsvidareanställning är detsamma som fast anställning. Huvudregeln enligt lagen om anställningsskydd (LAS) är att anställningsavtal gäller tills vidare.

Anställningsavtal

När man hoppar in och arbetar på timmar efter behov, så är man timavlönad. I vardagligt tal brukar man prata om timanställning. Det som kallas timanställning (eller "timmis") är egentligen ingen anställningsform; det betyder bara att du får betalt per timme. Det rätta namnet är timavlönad.

  Kollektivavtal lärare

Huvudregeln är att bara lärare och förskollärare som har legitimation kan få en tillsvidareanställning, men det finns flera undantag. Här berättar vi om dessa undantag. Vi arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö.

Sveriges lärare

Intermittent anställning och gig-jobb. Ibland kan intermittenta anställningar kallas för gig-jobb, och gränsen är lite suddig mellan de två begreppen. Men ofta talar man om gig-jobb när arbetstagaren är egenföretagare som fakturerar arbetsgivaren för den arbetade tiden.
 • fast anställning vikarie lärare
 • Särskild visstidsanställning


 • Las

  Som timanställd har du rätt till övertidsersättning för de timmar du arbetar efter att du har uppnått det antal timmar i månaden som motsvarar heltid. Om du har en timanställning på deltid får du mertidsersättning upp till det antal timmar som motsvarar heltid, därefter räknas arbetstiden som övertid. Mertid avser all tid som en.

  Särskild visstidsanställning

 • Grundregeln – ingen uppsägningstid vid vikariat som lärare. Ett vikariat är, till skillnad från en visstidsanställning, begränsat i tid och har vanligtvis ett slutdatum. Tidsbegränsningen kan också vara satt till när den ordinarie medarbetaren kommer tillbaka. Då finns texten ”längst till och med” med i anställningsavtalet.