Avdrag sj årskort

Sj årskort rekryt

Köp årskort här. Läs våra årskortsvillkor. SJ Årskort Silver. Res obegränsat under ett år i 2 klass på alla våra dag- och nattåg samt 2 klass Lugn på SJ Snabbtåg för 43 kronor. Kom ihåg att du alltid måste boka plats i förväg om du reser med SJ Snabbtåg och SJ Nattåg!.

Sj årskort pris

Till exempel om du får ett årskort eller ett månadskort att använda för tjänsteresor med buss, tåg eller flyg. Förmånsvärdet för dig blir kostnaden för periodkortet. Använder du aldrig periodkortet för privata resor behöver du inte betala skatt för förmånen.
 • Sj årskort rekryt

 • Sj årskort pensionär

   Avdrag för utgifter för allmänna kommunikationer och taxi vid tjänsteresa medges med faktiska kostnader. Tjänsteresa med eget periodkort. Skatteverket anser att ett privat köpt periodkort i första hand normalt är köpt för privata resor. Det kan vara årskort på SJ, lokala eller regionala periodkort.


 • avdrag sj årskort
 • Sj årskort student

  Periodkort för resor. En del anställda får ett periodkort, årskort, månadskort eller annat periodkort, som de ska använda vid tjänsteresor och som de även får använda privat. Det kan vara fråga om kort för resor med tåg, buss eller flyg.

  Sj årskort guld

 • Information om vilka förmåner som ingår för olika nivåer av SJ Årskort, vart du kan resa med ditt SJ Årskort etc. finns på Vänligen observera att förmåner samt på vilka sträckor ditt årskort gäller kan komma att förändras under årskortets giltighetstid.
 • Sj årskort resplus

  Avdrag medges i detta fall med 55 kr för hemresor motsvarande kortvärdet. När det gäller avdragsrätt för tjänsteresor med eget kort bör man resonera på följande sätt. I normalfallet får ett privat inköpt periodkort - årskort på SJ - anses inköpt i första hand för privata resor.
 • Sj årskort guld
 • Sj årskort silver

  När en person har rest med flyg eller tåg anser Skatteverket att avdrag alltid ska medges för flyg- respektive tågkostnaden om villkoren för avdragsrätt för hemresor är uppfyllda. Detta gäller oavsett om flyg- respektive tågresorna är det billigaste färdsättet och oavsett om resorna medfört tidsvinst.

   Sj pendlarkort 10 resor

  Års- eller andra kort för resor. Det förekommer att anställda som gör tjänsteresor, får årskort eller månadskort av olika slag som även får användas för privat bruk. Det kan vara fråga om kort på SJ eller hos olika flygbolag. Beskattning ska ske för värdet av de privata resor som faktiskt företagits (RÅ ref. 81).